Обява конкурс

СИМФОНИЧНО-ОПЕРЕТНО ДРУЖЕСТВО „М-ро Г. АТАНАСОВ“

П А З А Р Д Ж И К

О Б Я В Я В А

 

КОНКУРС ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА СЪС СОЛИСТ ОРКЕСТРАНТ УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Необходими документи: молба, автобиография, диплом за завършено образование

Адрес: гр. Пазарджик, пл. „К. Величков“ №1 /театъра/

Срок за подаване на документи – 1 месец от публикуване на обявата

За справки: тел. 034/446074  и  0888026959

                                                         Григор Паликаров

                                                                                                                                                         Гл. худ. ръководител

 

Програма:

Солови пиеси –

Добри Палиев – Етюд за 4 тимпана или една част от “Фолклорна сюита за 4 тимпана”
Елиът Картър – една от “8 пиеси за тимпани”
Етюд за малък барабан по избор из американска класическа литература (Мич Маркович, Джон Прат и т.н.)
Пиеса, етюд, транскрипция или част от концерт за пластинков инструмент
Оркестрови трудности –
В. А. Моцарт – Симфония номер 39, 1ва част, първите 6 такта
Л. В. Бетовен –
симфония номер 1, 2ра част от 1такт преди буква В до 7 такта след буква В
симфония номер 3, 2ра част ауфтакт към 4тия такт на буква G до буква H
симфония номер 3, 3та част:
От буква А до 12 такта преди буква В;
От 2 такта преди CODA до края
симфония номер 5, 3 част, буква С до 4 такта преди буква А на 4та част
П. Й. Чайковски
симфония номер 4, 1ва част от 4 такта след буква Т до 3 такта преди буква U
симфония номер 4,
3та част, от 10 такта след буква Е до 1вия такт на буква F